OT Artwork - шаблон joomla Новости

شرکت آی دی ام برگزار میکند:

همراه با ارائه گواهینامه معتبر دانشگاهی

دوره ها و کارگاههای آموزشی روان شناسیویژه مدارس(والدین دانش آموزان)

ردیف

نام دوره

سطح تحصیلات مخاطبین

نام اساتید

1

مادر دوست داشتنی، مادر موفق کیست؟

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

2

شناسایی حقه ها و تله های ارتباطی(آشنایی با زبان بدن)

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

3

مهارت فرزند پروری

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

4

دیگر وسواس نباشید

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

5

دانستنی هایی برای والدین جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی فرزندان

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

6

مقابله با هیجانات و خلق و خوی منفی(مدیریت هیجان)

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

7

جرأت مندی را بیاموزیم (درخواست کردن، رد درخواست)

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

8

دانستنی هایی درباره سیگار , نیکوتین و مواد مخدر

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

9

باجگیری عاطفی

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

10

افزایش اعتماد به نفس در فرزندان

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

11

مهارت های ارتباطی والدین در تربیت فرزندان

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

12

تربیت جنسی کودکان و نوجوانان

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

13

اعتیاد به دنیای مجازی

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

14

بلوغ، فرصت ها و تهدیدها

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

15

چالش های تربیتی کودکان امروز

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

16

مقابله با رفتارهای مخرب فرزندان

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

17

تربیت بدون فریاد

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه