OT Artwork - шаблон joomla Новости

شرکت آی دی ام برگزار میکند:

همراه با ارائه گواهینامه معتبر دانشگاهی

دوره ها و کارگاه های آموزشی روان شناسی ویژه دانشجویان

نام دوره

سطح تحصیلات مخاطبین

نام اساتید

کشف خویشتن(خود شناسی، شخصیت شناسی)

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

بهترین روش های مطالعه و یادگیری

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

تکنیک های افزایش دقت و تمرکز(ذهن برتر)

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

آشنایی با زبان بدن

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

افزایش اعتماد به نفس

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

آنچه باید قبل از ازدواج بدانید(بله پایدار بگویید)

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

در جستجوی شادمانی و کامیابی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

گذشتن از بحران شکست های عاطفی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

ازدواج موفق(بررسی ملاک های انتخاب همسر)

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مهارت های پیش از ازدواج

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

نجات از افسردگی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

تکنیک های برقراری ارتباط مؤثر

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مهارت تصمیم گیری و حل مسئله

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مدیریت هیجان

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مدیریت استرس

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مدیریت خشم

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

تفکر خلاق و نقاد

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

نحوه ی بهبود احساسات

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

تعیین هدف و برنامه ریزی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مدیریت زمان و برنامه ریزی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مهارت های موفقیت در تحصیل

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

جادوی عشق هنر دوست داشتن

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

دانستنی هایی درباره سیگار و نیکوتین و مواد مخدر

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

از قدرت هوش اجتماعی ات بهره ببر

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

گام های کوچک برای دستیابی به موفقیت های بزرگ

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

مدیریت بحران (تبدیل تهدید ها به فرصت ) 

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

از انتخاب تا ازدواج

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

باجگیری عاطفی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

آموزش مهارت های کاریابی و مصاحبه شغلی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

رهایی از اضطراب امتحان

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

خداحافظی در سلام

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای درمانی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

اعتیاد به دنیای مجازی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

قدرت کلام  در روابط پایدار (الفبای ازدواج  موفق)

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

قدرت عشق ( شیوه های محبت کردن به دیگران)

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه