OT Artwork - шаблон joomla Новости

فرایند پذیرش آثار در شرکت دانش بنیانIDM  :

 

·         درخواست مکتوب پدید آورنده اثر

·        تکمیل فرم های مربوطه و ارسال مدارک مورد نیاز به شرکت

·        ارسال لوح فشرده اثر در سه نسخه

·        بررسی و ارزیابی اولیه در هر یک از شوراهای تخصصی و در صورت تائید اولیه ارسال به داوری

·        پس از مرحله ارزیابی، در شورای تخصصی درباره اثر تصمیم گیری نهائی می شود

·        در صورت پذیرش اثر، ارسال متن اثر برای ویرایش

·        ارسال متن ویراستاری شده به مرحله صفحه آرائی و طراحی جلد

·        عقد قرارداد

·        ارسال فایل اثر به مرحله فروش اینترنتی

 

فرم های مربوط :