OT Artwork - шаблон joomla Новости

شرکت آی دی ام برگزار میکند:

همراه با ارائه گواهینامه معتبر دانشگاهی

دوره های کاربردی و تخصصی حقوق

ردیف

نام دوره

سطح مخاطبین

نام اساتید

1

حقوق خانواده

عموم شهروندان

هیئت علمی دانشگاه

2

حقوق و فرهنگ آپارتمان نشینی

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

3

حقوق بازرگانی (داخلی و خارجی )

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

4

حقوق مالک ومستأجر

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

5

قوانین تعزیرات حکومتی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

6

حقوق کیفری و جنایی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

7

حقوق روحانیون

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

8

حقوق مهندسین

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

9

حقوق پزشکی

دکتری

هیئت علمی دانشگاه

10

حقوق حمل ونقل کالا

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

11

حقوق سیاسی ویژه نامزدهای انتخاباتی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

12

حقوق ناشران مؤلفان

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

13

حقوق اصناف

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

14

حقوق دنیای مجازی و الکترونیک

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

15

حقوق درکسب وکار  (Business law)

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

16

حقوق کارگر و کارفرما

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

17

حقوق شهروندی

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

18

حقوق مالکیت فکری و صنعتی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

19

حقوق بیمه و بانکداری

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

20

حقوق محیط زیست

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

21

حقوق گمرک و ترخیص کالا

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

22

حقوق زنان

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

23

حقوق اقتصادی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

24

اصول و فنون مذاکره

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

25

حقوق داوری

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

26

قوانین شهرسازی و معماری(شهرداری)

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

27

حقوق ثبت

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

28

آئین دادرسی کاربردی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

29

آئین نگارش

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

30

روانشناسی حقوقی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

31

حقوق کودک

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

32

حقوق کارآفرینان

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

33

حقوق تجارت بین الملل

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

34

حقوق مالیات و عوارض دولتی

دیپلم و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه

35

قوانین و مقررات مربوط به مفاسد اقتصادی

کارشناسی و بالاتر

هیئت علمی دانشگاه