OT Artwork - шаблон joomla Новости

چشم انداز:

 

 

   خلاقیت و نوآوری در ترویج علوم کاربردی سرلوحه این شرکت بوده و در افق سال 1399 شمسی این شرکت یکی از  معتبرترين و كارآمدترين مراكز دانش بنیان در حوزه آموزش، مشاوره و پژوهش غیر رسمی کشور خواهد بود و به لطف پروردگار در این راستا شرکت IDM خود را برترین برند ارائه دهنده بسته های آموزشی (کاربردی ، تخصصی) متنوع ومعتبرترین پژوهشکده مهارت و خلاقیت جهت شناسایی توانمندیها و هدایت استعدادهای دانش آموختگان و دانشجویان با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال میبیند.