OT Artwork - шаблон joomla Новости

مؤسسین:

 

·         مؤسسین IDM متشکل از اعضاء و سهامداران این شرکت می باشد:

 

-         دکتر علی اصغر عیسی زاده(رئیس هیئت مدیره)                                                       

 

Resume

 

 

 

-         مهندس سالار عیسی زاده (مدیر عامل)

-         آقای آرش عیسی زاده (عضو هیئت مدیره)

-         آقای عرشیا عیسی زاده(عضو هیئت مدیره)

 

 

همکاران و سهامداران سابق:

 

-        آقای مهندس سروش غنیمتی(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اسبق)

-        آقای مهندس محمد عجمی( عضو هیئت مدیره و مدیر عامل اسبق)