رد کردن لینک ها

دپارتمان مدیریت

دپارتمان مدیریت آی دی ام با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر، برگزارکننده دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه مدیریت و کسب و کار می باشد.