رد کردن لینک ها

دپارتمان روان شناسی

دپارتمان روان شناسی آی دی ام با همکاری مؤسسه روانشناسی دانشگاه تهران، برگزار کننده دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت در این حوزه می باشد.