رد کردن لینک ها

دپارتمان های آی دی ام

دپارتمان حقوق

دپارتمان حقوقی IDM، با مشارکت و همکاری گروه وکلای عدالت پروران، ارائه دهنده کلیه خدمات حقوقی به افراد و سازمان ها می باشد.

ورود به دپارتمان حقوق ⇐

دپارتمان روان شناسی

دپارتمان روان شناسی IDM با همکاری مؤسسه روانشناسی دانشگاه تهران، برگزار کننده دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت در این حوزه می باشد.

ورود به دپارتمان روان شناسی ⇐

دپارتمان مدیریت

دپارتمان مدیریت IDM،  با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر، برگزارکننده دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه مدیریت و کسب و کار می باشد. 

ورود به دپارتمان مدیریت ⇐